Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er in een orthodontiepraktijk?

In een orthodontiepraktijk worden je tanden en kiezen recht in je mond gezet. Door middel van een beugel komt er druk op de scheve tanden en kiezen. Daardoor gaan ze langzaam recht staan. Dat werkt bij volwassenen en kinderen. Bij kinderen kan zelfs de groeirichting van de kaken worden beïnvloed, zodat bijvoorbeeld een overbeet wordt opgelost.

In de orthodontiepraktijk worden geen gaatjes gevuld zoals bij een tandarts. Er wordt niet geboord. In de orthodontiepraktijk is het een georganiseerde drukte, want er zijn een heleboel patiënten tegelijk. Vaak kunnen de patiënten zien wat er op de stoel gebeurt, terwijl ze op hun beurt wachten. Dat zie je nooit bij de tandarts. Bij hem gaat de deur dicht. Zolang je een beugel draagt, kom je veel vaker in de orthodontiepraktijk dan bij de tandarts. Je maakt aan het begin van je behandeling een serie korte en lange afspraken. Iedere patiënt komt elke vier tot zes weken langs voor het afstellen van de beugel, zodat je tanden elke keer weer iets rechter gaan staan. Om die behandeling goed te overzien, heeft mw. Huisinga een speciale opleiding gehad. Zij studeerde in zes jaar voor tandarts; daarna specialiseerde ze zich in beugels. Die specialisatie duurt vier jaar. Zij heeft dus tien jaar aan de universiteit gestudeerd om specialist orthodontie te worden. Als je specialist in de orthodontie bent, word je in het Specialistenregister (www.bigregister.nl) ingeschreven. Sommige tandartsen doen speciale cursussen, dan mogen zij ook met beugels aan de gang voor eenvoudige afwijkingen.

Waarom ga je naar een orthodontiepraktijk?

Soms staan je tanden of kiezen scheef. Of je dat mooi of lelijk vindt is één ding. Maar meestal is het verstandig om er toch iets aan te doen. Door ruimtegebrek wordt het wisselen lastiger. Scheve tanden passen slecht op elkaar, dat is onhandig bij het kauwen. Je kaak kan scheef groeien en je tanden kunnen afslijten. Als je voortanden te ver vooruitsteken, is de kans op beschadiging groot. Bovendien kun je rechte tanden beter poetsen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Tijdens het eerste bezoek maak je kennis met mw. Huisinga. Zij bekijkt hoe alle tanden en kiezen in je mond passen en of er genoeg plaats in je kaak is om ze beter neer te zetten. Soms moet er een kies of tand tussenuit. Om de situatie beter te bekijken, wordt er een afdruk gemaakt van je boven- en onderkaak. Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt van je gebit. Met al die informatie kan mw. Huisinga vertellen wat zij gaat doen, wat voor beugel je nodig hebt en hoe lang je die moet dragen. Dat komt in het behandelplan en dan kun je een afspraak maken voor de echte behandeling.

Doet het pijn?

Meestal niet! In het begin voelt het even raar aan. De eerste dagen als de beugel er net in zit, heb je last van je mond. Maar na een week ben je eraan gewend en dan ís de pijn weg. Soms zijn je tanden of kiezen na je controle-afspraak wat gevoelig. De beugel is dan weer iets anders afgesteld en daar moet je gebit even aan wennen.

Moet je vaak terugkomen?

Je komt elke vier tot zes weken in de orthodontiepraktijk. Mw. Huisinga kijkt de beugel na en stelt hem bij als dat nodig is. De eerste afspraken zijn het langst. Dan moet de beugel in je mond worden gezet en dat kan rond een uur duren. Soms ontkom je er niet aan om tijdens schooluren langs te gaan. Maar een behandeling bij een orthodontiepraktijk is een serieuze zaak, hetzelfde als naar de dokter of naar het ziekenhuis gaan. Als je vader of moeder vooraf met school overlegt over je bezoekjes aan de orthodontiepraktijk is dat meestal geen probleem.

Hoe lang duurt het?

Een orthodontiebehandeling duurt meestal twee jaar. In die twee jaar kun je verschillende beugels dragen. Je begint bijvoorbeeld met een plaatje of een aktivator in combinatie met een buitenboordbeugel. Als je een nieuw soort beugel krijgt, legt mw. Huisinga of de assistente uit waarvoor hij is en hoe hij werkt.

Heb je vragen?

Als je iets wilt weten over je behandeling, dan kun je dit natuurlijk altijd vragen. Mw. Huisinga en de assistentes doen hun best de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Laat het even weten als je speciale wensen hebt. Dan zullen ze proberen daar rekening mee te houden.

Praktijk weetjes

Afspraken

Bij de eerste afspraak in de praktijk zal de balie assistente om een legitimatiebewijs vragen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Graag altijd melden bij de balie assistente of afsprakenkaartje tijdens pauzes op de balie neerleggen.

Probeer altijd op tijd te komen, bij te laat komen, zou het kunnen dat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden.

Bel afspraken tijdig af (24 uur van tevoren). Niet nagekomen afspraken worden namelijk altijd in rekening gebracht.

Zorg liefst vóór er wordt plaatsgenomen in de wachtkamer dat de tanden gepoetst zijn (wij werken graag in een schone mond).

Er wordt verzocht om de mobiele telefoon in de behandelkamer uit te zetten. Er is gratis WiFi beschikbaar in de wachtkamer.

Persoonlijke gegevens

Graag juiste adres en telefoonnummer doorgeven in de praktijk. Indien mogelijk ook het mobiele telefoonnummer en email adres doorgeven. Tevens is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van actuele verzekeringsgegevens. Wijzigingen altijd doorgeven aan de balie assistente.

Beugel stuk?

Als er een slotje/bracket los is, altijd telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Indien nodig het antwoordapparaat inspreken, er wordt zo snel mogelijk terug gebeld.

Niet wachten tot de volgende controle afspraak, er is dan namelijk geen extra tijd om ook een reparatie uit te voeren.

Is er iets stuk aan de losse/uitneembare beugel, neem contact met ons op. Bij reparatie altijd het gipsmodel en de beugel zelf meenemen (namelijk nodig voor reparatie).

Bij trauma (afgebroken of uitgeslagen tand) altijd eerst contact opnemen met de tandarts. Bekijk de poster.

Vragen/contact

Indien u als ouder iets wilt melden of vragen aan mevrouw Huisinga tijdens de controle afspraak kan dat natuurlijk altijd, maar neem wel graag van te voren telefonisch contact op zodat wij weten dat u mee komt. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om vragen telefonisch te stellen.

Als wij u als ouder willen spreken over de vordering van de behandeling, krijgt u via uw kind een uitnodiging. Als dit niet tot de volgende maand kan wachten neemt mevrouw Huisinga eerder telefonisch contact met u op.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of doorgegeven zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of tandarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Het telefoonnummer van het TIP is 0900-2025012 (€ 0,90 per gesprek).

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via factoringbedrijf  Infomedics
Het telefoonnummer van Infomedics is 036-2031900.