Skip to main content

Behandeling

De behandelingen zijn erop gericht om op de eerste plaats het gebit functioneel zo goed mogelijk te maken.

Bij het eerste bezoek (eerste consult) wordt beoordeeld of een beugel nodig is en wanneer en zo ja, wat voor soort beugel en hoe lang de behandeling zal duren. Na afloop wordt een kostenbegroting meegegeven. Er zal, indien er een behandelnoodzaak is, nadere informatie worden verzameld. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens deze ruim een half uur durende afspraak wordt een uitgebreide instructie mondhygiëne gegeven, worden er röntgenfoto’s, kleurenfoto’s en afdrukken van het gebit gemaakt.

De gebitsafdrukken worden daarna door een technieker uitgegoten en bewerkt. Alle verzamelde informatie wordt door mw. Huisinga bestudeerd en zij stelt hiermee een behandelplan op. Het behandelplan wordt bij het eerstvolgende bezoek besproken en uitgelegd. Na het bespreken van het behandelplan volgen de afspraken voor het plaatsen van de beugel.

Voor en na de behandeling

© 2019 Huisinga-Fischer.nl