Skip to main content

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2023 hanteren wij de tarieven, zoals vastgesteld in de Tariefbeschikking Orthodontische Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze tarieven en de omschrijving vindt u op de site van de NzA:

  • Kosten voor niet-nagekomen afspraken zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd.
  • Afspraken op maandag dienen vrijdag vóór 16.30 uur te zijn afgezegd.
  • Alle tarieven zijn inclusief techniekkosten, tenzij anders aangegeven (*).

© 2019 Huisinga-Fischer.nl