Tarieven

Met ingang van 1 januari 2019 hanteren wij de tarieven, zoals vastgesteld in de Tariefbeschikking Orthodontische Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven en de omschrijving vindt u op de site van de NzA: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_216510_22/

Kosten voor niet-nagekomen afspraken zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Afspraken op maandag dienen vrijdag vóór 16.30 uur te zijn afgezegd.
Alle tarieven zijn inclusief techniekkosten, tenzij anders aangegeven (*).